• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Công trình thủy lợi

 

Thông báo số 1750/HĐNTNN về ý kiến đánh giá của Hội đồng về chất lượng công trình thủy điện Sông Côn 2 do Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng ban hành

Tải về Thông báo 1750/HĐNTNN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1750/HĐNTNN   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Hội đồng nghiệm thu nhà nước   Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 21/08/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/08/2009, Hồi đồng nghiệm thu nhà nước đã ban hành Thông báo số 1750/HĐNTNN về ý kiến đánh giá của Hội đồng về chất lượng công trình thủy điện Sông Côn 2 do Hội đồng nghiệm thu nhà nước. 

Về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình.

- Công tác quản lý chất lượng: Chủ đầu tư đã tổ chức thuê nhà thầu xây lắp; thuê tổ chức Tư vấn giám sát thi công xây dựng có đủ năng lực theo quy định để thực hiện thi công xây dựng công trình. Công tác quản lý chất lượng thực hiện theo quy trình quản lý, đảm bảo chất lượng được chủ đầu tư phê duyệt.

- Chất lượng công trình: qua kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng, kiểm tra kết quả thí nghiệm và kiểm tra hiện trường, Tổ chuyên gia đã đánh giá chất lượng công tác khảo sát xây dựng, công tác thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng; chất lượng thi công xây lắp đảm bảo yêu cầu thiết kế; công tác thí nghiệm hiện trường tuân thủ yêu cầu của tiêu chuẩn xây dựng và do Phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện.

Từ khóa: Thông báo 1750/HĐNTNN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
93394