Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 183/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng về ổn định tổ chức và thực hiện nhiệm vụ năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 183/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/09/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 26 tháng 9 năm 2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 183/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng về ổn định tổ chức và thực hiện nhiệm vụ năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về tình hình hoạt động, việc ổn định tổ chức và xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có kết luận như sau :

1. Đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong 8 tháng đầu năm 2007; đã chủ động chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, đề xuất, cụ thể hóa các chương trình, chính sách, chế độ sát với thực tiễn, tăng cường vai trò quản lý nhà nước và thúc đẩy thực hiện xã hội hóa tốt hơn... góp phần quan trọng trong thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tổ chức chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng, tổ chức tốt Kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ... Khẩn trương tổ chức bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về trẻ em về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tạo điều kiện để các đơn vị mới sát nhập ổn định tổ chức và hoạt động; thực hiện tốt sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội...

2. Về những kiến nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Về kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ xem xét, ban hành để ổn định tổ chức bộ máy và cán bộ của Bộ;

- Về biên chế chuyên trách ở cấp xã, Bộ Nội vụ chủ trì, nghiên cứu, tổng kết thực tế, đề xuất phương án cụ thể về biên chế chuyên trách cấp xã thống nhất cho các ngành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn việc bàn giao về tài chính, tài sản liên quan đến việc chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về trẻ em về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và bảo đảm kinh phí để tiếp tục triển khai công tác này có kết quả.

b) Về kinh phí cho Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát, xem xét bổ sung trong khả năng có thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; vấn đề quan trọng là phải phối hợp đồng bộ để sử dụng nguồn vốn thực sự có hiệu quả.

85