Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 194/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về chính sách đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên về địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 194/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 05/08/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 5/8/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 194/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về chính sách đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên về địa phương.

Về nội dung chính sách đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên về địa phương:

a) Đồng ý với đề nghị của Bộ Quốc phòng về đối tượng giải quyết chính sách đối với những quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên về địa phương chưa hưởng chế độ chính sách của Nhà nước; đồng thời xin chủ trương nghiên cứu chính sách đối với quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia và tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc (biên giới Tây Nam, phía Bắc).

b) Về chế độ đối với những quân nhân có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên về địa phương:

- Thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với những quân nhân có từ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên chưa hưởng chế độ hưu trí, mất sức hoặc bệnh binh: Mức trợ cấp là 600.000 đồng/tháng đối với những quân nhân có đủ 15 năm công tác thực tế, sau đó cứ thêm một năm công tác thực tế được cộng thêm 5%; trợ cấp hàng tháng sẽ điều chỉnh tăng khi Nhà nước điều chỉnh chế độ tiền lương, trợ cấp;

- Trợ cấp một lần theo số năm công tác thực tế đối với những quân nhân có dưới 15 năm công tác: Mức trợ cấp một lần thấp nhất bằng 2.000.000 đồng/người (có 2 năm công tác thực tế trở xuống), sau đó cứ thêm một năm công tác thực tế được cộng thêm 600.000 đồng;

85