Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 20/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực chính phủ về các nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 17/01/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/01/2009, VPCP đã ban hành Thông báo số 20/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực chính phủ về các nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP của Chính phủ.

Về kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ năm 2009:

- Đối với các dự án, công trình trong danh mục thuộc các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg, Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg) và Nghị quyết số 18/2008/QH 12 của Quốc hội : giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội danh mục các dự án được bố trí kế hoạch năm 2009.

- Việc bổ sung các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ (ngoài 36.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 21/2008/QH12):

+ Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan xác định danh mục các dự án, công trình và mức bố trí vốn trong kế hoạch năm 2009 xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

+ Trong khi chờ báo cáo xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan xác định danh mục các dự án, công trình cấp bách có đủ điều kiện cần thực hiện ngay, thông báo cho các Bộ, địa phương cho phép tạm ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ theo danh mục đầu tư để thực hiện.

101