Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 212/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực chính phủ về báo cáo đầu tư xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 212/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 24/07/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/07/2009, VPCP đã ban hành Thông báo số 212/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực chính phủ về báo cáo đầu tư xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh. 

 Về nội dung báo cáo đầu tư:

- Đối với sự cần thiết phải đầu tư: phân tích rõ sự cần thiết của Dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, hiệu quả kinh tế của Dự án.

- Về phương án lựa chọn công nghệ: đồng ý nguyên tắc lựa chọn công nghệ theo tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ trên toàn tuyến và đề xuất phương án lựa chọn công nghệ phù hợp nhất với điều kiện Việt Nam trên cơ sở phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các loại công nghệ phổ biến trên thế giới.

- Về phương án tuyến, quy mô và đánh giá tác động môi trường: cơ bản thống nhất với phương án tuyến, quy mô và đánh giá tác động môi trường trong Báo cáo đầu tư. Cần bổ sung, làm rõ nội dung định hướng quy hoạch hình thành các khu đô thị, cụm công nghiệp mới dọc tuyến đường sắt cao tốc.

- Về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư: cần xây dựng và phê duyệt Dự án cho toàn tuyến, trên cơ sở đó vận động thu hút vốn để triển khai thực hiện. Nếu có đủ điều kiện về nguồn lực cho toàn bộ Dự án thì triển khai đồng loạt trên toàn tuyến, nếu chưa đủ thì thống nhất với các Nhà tài trợ để triển khai từng đoạn tuyến, trong đó ưu tiên các đoạn Hà Nội - Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh - Phan Thiết, Đà Nẵng - Huế.

- Về tổng mức đầu tư: cần bổ sung so sánh suất đầu tư với các dự án đã thực hiện của một số quốc gia.

- Về phương án tài chính: phương án tài chính đầu tư Dự án được tính toán theo nguyên tắc:

+ Kinh phí đầu tư hạ tầng: vận động thu hút nguồn vốn vay ODA hoặc OCR của các Nhà tài trợ, trong đó chú trọng nguồn vốn vay của Nhật Bản, Hàn Quốc, WB, ADB.

+ Kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng từ nguồn thu quỹ đất trên cơ sở hình thành các khu đô thị, cụm công nghiệp dọc tuyến.

+ Kinh phí xây dựng nhà ga, hệ thống thông tin tín hiệu, đầu tư phương tiện vận tải được đầu tư theo hướng xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp từ các thành phần kinh tế tham  gia đầu tư. Doanh nghiệp đầu tư bằng nguồn vốn vay, Chính phủ có phương án bảo lãnh vốn vay.

80