Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 212/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia dự án Vinasat tại phiên họp lần thứ 15 của Ban chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 212/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 18/08/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 18 tháng 8 năm 2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 212/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia dự án Vinasat tại phiên họp lần thứ 15 của Ban chỉ đạo.

Sau khi nghe báo cáo của Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc có trách nhiệm của Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo, sự nỗ lực của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành trong việc thực hiện các nội dung kết luận tại phiên họp lần thứ 14 nói riêng và toàn bộ nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo nói chung đã tổ chức phóng và đưa vào khai thác có hiệu quả vệ tinh VINASAT-1, triển khai đồng bộ các Dự án thành phần của các Bộ, ngành.

Việc phóng vệ tinh đã thành công tốt đẹp, đúng tiến độ, vượt mức yêu cầu về các chỉ tiêu kỹ thuật và tuổi thọ của quả vệ tinh.

2. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, cùng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trước ngày 30 tháng 8 năm 2008 hoàn thành nội dung thỏa thuận việc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cán bộ kỹ thuật cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng nhằm khai thác có hiệu quả vệ tinh VINASAT-1;

b) Chủ động xem xét, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2008 phương án khai thác 3 vị trí quỹ đạo vệ tinh đã đăng ký với Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU);

c) Đề xuất việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích đóng góp vào việc phóng thành công vệ tinh viễn thông VINASAT-1 trước ngày 30 tháng 8 năm 2008.

89