Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 224/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 224/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/07/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 30 tháng 07 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 224/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất.

Sau khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình công tác chuẩn bị Đại hội; cơ cấu Ban tổ chức và các tiểu ban của Đại hội, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; hướng dẫn tổ chức Đại hội và dự thảo các văn bản liên quan; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

1. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam là sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng, khẳng định Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống, kề vai sát cánh trong quá trình dựng nước và giữ nước.

Mục đích Đại hội nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước qua các thời kỳ. Vì vậy, việc tổ chức Đại hội phải bảo đảm yêu cầu về tư tưởng, nội dung, an toàn, tiết kiệm và tạo được sự tin tưởng, phấn khởi lớn trong toàn dân tộc.

2. Ban chỉ đạo cần quán triệt, chuẩn bị kỹ nội dung hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam các cấp; trong đó cần tập trung trọng tâm công tác lựa chọn đại biểu, nội dung báo cáo, phương thức và nội dung tuyên truyền; Đại hội cần kết hợp với giao lưu văn hóa giữa các dân tộc.

Về công tác tuyên truyền: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông có kế hoạch và hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền cụ thể để các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai, thực hiện có hiệu quả.

87