Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 238/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo điều phối, phát triển vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 238/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 05/08/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 5/8/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 238/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo điều phối, phát triển vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đối với các địa phương thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long:

a) Tiếp tục triển khai 5 nhóm giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế đã đề ra trong Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ. Tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, tăng tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

b) Từng tỉnh, thành phố phải đánh giá, xác định cơ cấu kinh tế hợp lý, chuyển dịch cơ cấu lao động để phát triển bền vững; đa dạng hóa mặt hàng sản xuất và ngành nghề sản xuất tại khu, cụm công nghiệp; tập trung rà soát các quy hoạch hiện có, tiến hành thực hiện công tác quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và quy hoạch ngành cho giai đoạn từ năm 2011-2020.

c) Tập trung phát triển nguồn nhân lực thông qua việc đẩy mạnh công tác đào tạo; đa dạng hóa các hình thức dạy nghề, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Vùng.

d) Chủ động phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 159/2007/QĐ-TTg ngày 10/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương đối với các Vùng kinh tế trọng điểm, từ đó đề xuất được các vấn đề cần điều phối tại địa phương mình.

98