• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo số 256/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về triển khai thực hiện dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 256/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 256/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 21/08/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21 tháng 8 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 256/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về triển khai thực hiện dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Để hoàn thiện hồ sơ theo quy định, đồng thời tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, Bộ Xây dựng cần tập trung thực hiện một số công việc sau:

- Rà soát lại toàn bộ hồ sơ Dự án đã tiếp nhận chuyển sang từ Đại học Quốc gia Hà Nội để bổ sung, hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật;

- Cho phép Bộ Xây dựng chỉ định thầu tư vấn điều chỉnh quy hoạch và lập dự án đầu tư trên cơ sở đồ án quy hoạch chung xây dựng đã được lập năm 2004 và quy hoạch chi tiết 1/500 của một số dự án thành phần đã có.

Việc điều chỉnh quy hoạch phải khẩn trương, trình cấp có thẩm quyền trong tháng 10 năm 2009.

- Xác định cụ thể tổng nhu cầu vốn của toàn bộ Dự án; các nguồn vốn; cơ chế thu hút, huy động vốn đầu tư cho Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2009;

- Chủ trì, phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội hoàn thành trong tháng 8 năm 2009 việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Bộ Xây dựng và Đại học Quốc gia Hà Nội để chỉ đạo, quản lý thực hiện Dự án này, phù hợp với quy định pháp luật.

- Về việc bổ sung thêm một số khoa, trung tâm trong quy hoạch: Đại học Quốc gia Hà Nội cân nhắc kỹ về sự cần thiết và hợp lý, phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định về thủ tục, quy trình điều chỉnh quy hoạch.

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lập quy hoạch hành lang giao thoa xung quanh Đại học Quốc gia Hà Nội tại khu đất 130 ha dọc đường Láng-Hòa Lạc kéo dài và đường 21A, gắn với quy hoạch chung Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời bảo đảm quy định hành lang bảo vệ các đường giao thông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Từ khóa: Thông báo 256/TB-VPCP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
93592