Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 26/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 22/01/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 22 tháng 01 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 26/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long.

Năm 2009, để đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì phát triển kinh tế, Tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Chủ động, tích cực triển khai 5 nhóm giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế đã đề ra trong Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ. Tháo gỡ khó khăn và duy trì sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, kích cầu đầu tư và tiêu dùng. Tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt, tăng tiến độ giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước, đầu tư một cách hợp lý, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm cho việc phát triển hạ tầng như giao thông, bệnh viện, trường học... Đối với các dự án quan trọng sử dụng hết vốn năm 2009, cho phép được ứng vốn năm 2010 để tiếp tục thực hiện, sớm đưa vào sử dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

2. Phát huy tối đa các lợi thế tự nhiên (vị trí địa lý, tài nguyên đất, nước ngọt...) để phát triển nông nghiệp, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, có giá trị gia tăng cao, tăng cường áp dụng khoa học, kỹ thuật, những kinh nghiệm hay vào sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

3. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh đào tạo chuyên nghiệp, đa dạng hóa các hình thức dạy nghề, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là một trong những khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

78