Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 2815/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Hứa Đức Nhị - Trưởng Ban chỉ đạo triển khai công tác giao rừng, cho thuê rừng và quản lý canh tác nương rẫy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2815/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Bạch Quốc Khang
Ngày ban hành: 09/05/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 09 tháng 05 năm 2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 2815/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Hứa Đức Nhị - Trưởng Ban chỉ đạo triển khai công tác giao rừng, cho thuê rừng và quản lý canh tác nương rẫy.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao các đơn vị khẩn trương thực hiện một số công tác sau:

1. Giao Cục Kiểm lâm:

- Phối hợp với các Cục, Vụ, Viện liên quan hoàn thiện Đề án giao đất, giao rừng để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Tổ chức tổng kết chính sách khoán trong lâm nghiệp, xây dựng dự án điều tra đánh giá tổng kết thực tiễn về hiện trạng công tác khoán trong lâm nghiệp (khoán theo Nghị định 01, 135, Quyết định 661 ..), kinh phí triển khai trích trong nguồn kinh phí quản lý 661.

- Tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản đôn đốc các địa phương khẩn trương rà soát những diện tích rừng và đất lâm nghiệp do các đơn vị nhà nước, Ủy ban nhân dân các xã đang quản lý lỏng lẻo, không hiệu quả, để giao cho các chủ quản lý thực sự, ưu tiên giao cho cộng đồng.

2. Giao cục Lâm nghiệp:

- Chủ trì tổ chức tổng kết chính sách thuê rừng đã thực hiện từ trước đến nay, làm cơ sở cho việc xây dựng cơ chế, chính sách cho thuê rừng. Kinh phí triển khai trích trong nguồn kinh phí quản lý 661.

96