Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 318/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc bộ (dự án WB6) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 318/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 07/07/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 07 tháng 7 năm 2009, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 318/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc bộ (dự án WB6).

Về tổng thể, tiến độ triển khai dự án WB6 chưa đáp ứng được yêu cầu. Để đẩy nhanh tình hình thực hiện Dự án, Bộ yêu cầu Cục ĐTNĐ, PMU – Ws và các cơ quan tham mưu của Bộ khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau đây:

1. Cục ĐTNĐ và PMU – Ws cần lập tiến độ cụ thể theo sơ đồ ngang cho từng hạng mục công việc để so sánh tiến trình thực hiện với tiến độ đã thống với WB, qua đó thấy rõ trách nhiệm của cơ quan liên quan thực hiện, kịp thời đề xuất điều chỉnh tiến độ Dự án và đưa ra biện pháp khắc phục với tiêu chí lấy tiến độ tháng sau bù tiến độ tháng trước bị chậm. Tiến độ các hạng mục cụ thể gửi báo cáo Trưởng ban chỉ đạo Dự án kịp thời chỉ đạo điều hành cùng thành viên trong Ban chỉ đạo biết.

2. Gói thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật giai đoạn 1

- Khẩn trương hoàn thành công tác đánh giá hồ sơ dự thầu và ký kết hợp đồng vào đầu tháng 8/2009.

- Khi Tư vấn lập hồ sơ mời thầu cho các gói thầu xây lắp giai đoạn 1, VIWA và PMU-W xem xét các gói thầu cần ưu tiên làm trước, khẩn trương trình Bộ và WB phê duyệt, đảm bảo tiến độ dự án.

3. Gói thầu Tư vấn TKKT giai đoạn 2, giám sát thi công giai đoạn 1, 2 và hạng mục thiết kế mẫu điển hình bến khách ngang sông

- Sau khi WB có thư không phản đối, VIWA, PMU-W khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo để tuyển chọn tư vấn TKKT giai đoạn 2 và giám sát thi công giai đoạn 1 và 2.

- Bộ chấp thuận cho bổ sung thiết kế mẫu điển hình bến khách ngang sông, yêu cầu Cục ĐTNĐ Việt Nam khẩn trương có văn bản chi tiết báo cáo Bộ xem xét, quyết định.

- Cục ĐTNĐ, Ban QLCDA đường thủy khẩn trương tuyển chọn tư vấn, hoàn thành thiết kế mẫu trước 15/9/2009.

- Sau khi có thiết kế mẫu, Cục ĐTNĐ, Ban QLCDA đường thủy cần làm việc và thỏa thuận vị trí xây dựng cụ thể với các địa phương được đầu tư bến khách ngang sông để sớm triển khai lựa chọn nhà thầu theo hình thức EPC.

81