Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 433/TB-BGDĐT về kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2008-2009 và triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 433/TB-BGDĐT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 02/07/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 2/7/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 433/TB-BGDĐT về kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2008-2009 và triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2009 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp ngày 01/7/2009, Văn phòng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2008-2009 và triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010 cụ thể như sau:

1. Tên hội nghị:

Hội nghị tổng kết năm học 2008-2009 và triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010.

2. Thời gian tổ chức: ngày 24, 25/7/2009 (02 ngày)

- Ngày thứ nhất (ngày 24/7/2009 - Thứ Sáu): Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2008-2009.

- Ngày thứ hai (ngày 25/7/2009 - Thứ Bảy): Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010 thuộc các lĩnh vực: GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Trung học, GDThường xuyên và GD Chuyên nghiệp.

90