Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 50/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 50/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 17/02/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 17 tháng 02 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 50/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Chương trình Tín dụng đối với học sinh, sinh viên là một chương trình quan trọng, có ý nghĩa, tác dụng tích cực thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt là đối với các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo, tập trung nguồn lực lớn cho việc triển khai Chương trình nhằm thực hiện chủ trương không để một học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì thiếu tiền đi học.

Qua hơn một năm triển khai thực hiện, Chương trình đã đạt được nhiều kết quả, phát triển cả về quy mô và nguồn lực. Đã có trên 9.500 tỷ đồng được giải ngân cho trên 1,2 triệu học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay, nhờ đó, nhiều gia đình nghèo đã vơi đi mối lo về chi phí cho con học tập.

2. Chương trình đã được triển khai thực hiện trên diện rộng tại 9.048 xã, phường trong cả nước. Các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và đặc biệt là Ngân hàng Chính sách xã hội đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo, bảo đảm nhân lực và kinh phí để triển khai nhanh chóng đưa nội dung của chương trình cho vay học tập vào cuộc sống trước hết là cho vay học kỳ I năm học 2008-2009.

88