Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 50/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc áp dụng các công nghệ xử lý rác được nghiên cứu trong nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 50/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 19/03/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/3/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 50/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc áp dụng các công nghệ xử lý rác được nghiên cứu trong nước. Cụ thể,

Để tạo điều kiện hoàn thiện và triển khai áp dụng công nghệ xử lý rác thải trong nước, Thủ tướng Chính phủ giao:

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá các công nghệ xử lý rác thải SERAPHIN, AN SINH-ASC đang áp dụng và triển khai xây dựng tại thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; nếu đáp ứng được yêu cầu thì cấp giấy chứng nhận công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp với điều kiện Việt Nam. Trường hợp cần bổ sung hoàn thiện công nghệ để nhân rộng và áp dụng trong cả nước thì Nhà nước hỗ trợ kinh phí từ nguồn nghiên cứu khoa học của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Bộ Xây dựng chủ trì mời các địa phương tham quan khảo sát công nghệ xử lý rác thải đang áp dụng tại tỉnh Hà Tây và Thừa Thiên Huế; xây dựng kế hoạch, chương trình, mô hình đầu tư các nhà máy xử lý rác áp dụng công nghệ đã được cấp giấy chứng nhận cho các đô thị trong cả nước, phù hợp với điều kiện của từng địa phương theo hướng mỗi địa phương có một dự án và giao cho các doanh nghiệp công ích làm chủ đầu tư.

301