Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 59/2007/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại phiên họp ngày 14 tháng 2 năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 59/2007/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 30/03/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/3/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 59/2007/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại phiên họp ngày 14 tháng 2 năm 2007. Cụ thể,

Sau khi nghe đồng chí Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2006, phương hướng nhiệm vụ năm 2007 của Ủy ban Quốc gia; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo ý kiến của các Bộ liên quan về một số kiến nghị của Ủy ban Quốc gia và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia có ý kiến kết luân như sau:

1. Trong năm 2006, các hoạt động về người cao tuổi đã được triển khai và đạt kết quả khá tốt, trong đó có sự đóng góp đáng kể của các Bộ, ngành, các thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

2. Về Chương trình công tác năm 2007, cần chú trọng thêm các vấn đề sau đây:

a) Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các chính sách về người cao tuổi, xác định rõ những chính sách chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt; các tỉnh, thành phố thực hiện tốt, chưa thực hiện tốt chính sách về người cao tuổi để có biện pháp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Các Bộ, ngành phải chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách người cao tuổi thuộc lĩnh vực Bộ, ngành quản lý.

b) Trên cơ sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chính sách ở các Bộ, ngành, địa phương, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam nên nghiên cứu, đề xuất sửa đổi hoặc bổ sung chính sách đối với người cao tuổi và các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi.

93