Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 63/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng về việc triển khai các biện pháp ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 63/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 11/03/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/3/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 63/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng về việc triển khai các biện pháp ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát năm 2008. Cụ thể,

Sau khi nghe báo cáo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ý kiến của lãnh đạo các cơ quan dự họp và ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Tiếp tục thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp kiềm chế lạm phát, kiểm soát tăng giá năm 2008 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 75/TTg-KTTH ngày 15 tháng 01 năm 2008 về biện pháp kiềm chế lạm phát, kiểm soát tăng giá năm 2008 và văn bản số 319/TTg-KTTH ngày 03 tháng 3 năm 2008 về tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát năm 2008.

Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bám sát nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên, xây dựng thành chương trình hành động cụ thể, thiết thực và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện.

2. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần thực hiện quản lý các hoạt động tài chính, tín dụng theo các chuẩn mực, tiêu chí cụ thể, rõ ràng, được công bố công khai; có biện pháp kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định này, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm. Tăng cường công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các hiệp hội phát huy vai trò trong việc đề xuất chính sách, thực hiện tốt chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, góp phần bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát.

91