Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 7016/VPCP-CCHC về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7016/VPCP-CCHC   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/12/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 3/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 7016/VPCP-CCHC về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể,

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Tập trung chỉ đạo việc thực hiện Quyết định 144/2006/QĐ-TTg, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong giai đoạn 2007-2010.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu để trình Thủ tướng sửa đổi, bổ sung Quyết định 144/2006/QĐ-TTg theo hướng: quy định tính kế thừa kết quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng giữa các cơ quan hành chính nhà nước có cùng mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ; xác định rõ những việc nào cần thiết phải thuê chuyên gia tư vấn, việc nào cơ quan hành chính phải tự làm; xác định đúng đầu mối chủ trì trong công tác tuyên truyền việc áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước cũng như việc đào tạo nghiệp vụ quản lý hành chính cho các chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá chất lượng; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc thực hiện Quyết định 144/2006/QĐ-TTg; xác định rõ vai trò của Chi cục Đo lường-Chất lượng ở các Sở Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai ISO tại địa phương; phải khẳng định việc làm ISO 9000 một trong nội dung bắt buộc của cải cách hành chính của bộ, ngành, địa phương.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg đã được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực trình, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng tập trung xây dựng các mô hình điển hình rồi nhân rộng trong phạm vi cả nước; áp dụng trước đối với các tỉnh, thành phố lớn, có kinh tế phát triển, những tỉnh, thành phố nhỏ ở vùng sâu, vùng xã sẽ triển khai sau.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong việc đào tạo, tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Tổng kết, đánh giá và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2006/QĐ-BKHCN để nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; nghiêm cấm các cá nhân, tổ chức tư vấn, đánh giá không đủ điều kiện theo quy định tham gia hoạt động tư vấn, đánh giá tại các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan sửa đổi Thông tư 111/2006/QĐ-TTg theo hướng quy định khung mức kinh phí tối đa cho từng loại hình có quan hành chính áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trên cơ sở tính toán ngày công và các chi phí cần thiết cho công tác tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.

88