Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 80/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 80/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 19/04/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/4/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 80/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Cụ thể,

Năm 2007 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, năm tiến hành Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, trước yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới, Đảng, Chính phủ luôn đặt niềm tin vào thanh niên, mong đợi và đòi hỏi Đoàn Thanh niên tiếp tục có những hoạt động giàu sức lôi cuốn, động viên thanh niên hăng hái tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, xây dựng lý tưởng cách mạng, lối sống, nếp sống văn hóa trong thanh thiếu niên, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, xuyên suốt, có ý nghĩa chiến lược của Đoàn. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, chỗ dựa vững chắc của Nhà nước; xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; chủ động tổ chức và phối hợp tốt các hoạt động phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội; đặc biệt trong thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp cần tích cực tham gia đào tạo xã hội; đặc biệt trong thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp cần tích cực tham gia đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; chú trọng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên... để đáp ứng kịp yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.

113