• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-TCTK-BNN về mối quan hệ hai ngành trong việc thu thập, cung cấp và công bố số liệu thống kê do Tổng cục Thống kê - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-TCTK-BNN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2001/TTLT-TCTK-BNN   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thống kê   Người ký: Cao Đức Phát, Nguyễn Văn Tiến
Ngày ban hành: 19/01/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thống kê   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/01/2001, Tổng cục Thống kê - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-TCTK-BNN về mối quan hệ hai ngành trong việc thu thập, cung cấp và công bố số liệu thống kê.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm cung cáp cho Tổng cục Thống kê các thông tin thống kê theo các chế độ báo cáo thống kê hiện hành do Tổng cục Thống kê ban hành áp dụng cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Riêng lĩnh vực nông nghiệp gồm các chỉ tiêu sau:
- Tiến độ sản xuất nông .nghiệp, báo cáo diễn biến bất thường về úng, hạn hán, sâu bệnh, dịch bệnh gia súc ảnh hưởng tới kết quả sản xuất nông nghiệp từng vụ và cả năm.
- Tình hình thực hiện các biện pháp khoa học kỹ thuật mới trong nông nghiệp, hoạt động dịch vụ thuỷ nông (số lượng và kết quả hoạt động của các công trình thuỷ lợi), cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp, dịch vụ sản xuất giống cây trồng, giống con gia súc,...
- Số liệu thống kê về kết quả hoạt động trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng, kết quả khai thác lâm sản, kết quả kiểm kê rừng.
- Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Tổng công ty trực thuộc Bộ, các thông tin khác có liên quan khi Tổng cục thống kê có nhu cầu.

Từ khóa: Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-TCTK-BNN

267

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8086