• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật khoáng sản

Thông tư 01/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Thông tư 01/2016/TT-BTNMT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2016/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 13/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/02/2016   Số công báo: Từ số 171 đến số 172
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết

Thông tư 01/2016/TT-BTNMT được ban hành ngày 13/01/2016 quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp.

Theo đó, các yêu cầu về kỹ thuật bao gồm:

Yêu cầu về cấp trữ lượng và mạng lưới thăm dò

 1.  Mỏ cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp thăm dò đến trữ lượng cấp 122;
 2. Mạng lưới các công trình thăm dò.

Yêu cầu kỹ thuật công tác thăm dò.

 1. Phải xác định tọa độ, độ cao theo hệ tọa độ, độ cao Quốc gia;
 2. Đo vẽ ở tỷ lệ 1: 5.000 hoặc lớn hơn tùy theo diện tích, mức độ phức tạp về địa hình của mỏ và mục đích sử dụng, địa hình mỏ;
 3. Công trình thăm dò phải được chọn phù hợp với cấu tạo và chiều dày các thân khoáng, đặc điểm địa hình;
 4. Mạng lưới các công trình thăm dò thiết kế theo các Yêu cầu về cấp trữ lượng và mạng lưới thăm dò;
 5. Phải bảo đảm tỷ lệ mẫu lõi khoan lấy được qua các thân khoáng không dưới 70% đối với các công trình khoan;
 6. Các công trình giếng, hào, hố, moong khai thác, các vết lộ tự nhiên và nhân tạo trong khu vực thăm dò đều phải được thu thập tài liệu, thành lập thiết đồ theo quy định hiện hành và thể hiện vị trí trên bản đồ tài liệu thực tế;
 7. Công tác địa chất thủy văn, địa chất công trình:
 • Về địa chất thủy văn: công tác đo vẽ địa chất thủy văn đối với mỏ không ngập nước phải xác định lượng sơ bộ lượng nước chảy vào mỏ, khả năng tháo khô khu mỏ. Đối với mỏ ngập nước phải dự kiến ảnh hưởng của hoạt động khai thác đến dòng chảy của sông;
 • Về địa chất công trình: căn cứ vào kết quả mẫu cơ lý, các khu vực có điều kiện địa chất công trình tương tự, xác định góc dốc bờ moong định hướng cho khai thác.

Yêu cầu về công tác tính trữ lượng

 1. Trữ lượng được tính trên cơ sở chỉ tiêu tính trữ lượng tương ứng với lĩnh vực sử dụng và được quy định cụ thể trong Đề án thăm dò;
 2. Phải xác định sơ bộ ranh giới khai trường, góc dốc sườn tầng, góc dốc bờ moong kết thúc khai thác, hệ số bóc và khối lượng đất bóc.
 3. Trữ lượng được tính theo đơn vị m3 và phương pháp tính trữ lượng phải phù hợp với đặc điểm thân khoáng để đảm bảo độ tin cậy.     

Đồng thời Thông tư này cũng quy định các yêu cầu công tác nghiên cứu chất lượng, yêu cầu về mức độ nghiên cứu và khoanh nối khối tính trữ lượng, yêu cầu về công tác tính trữ lượng

Nội dung, hình thức trình bày các tài liệu của báo cáo thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp thực hiện theo Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT.

Thông tư 01/2016/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành ngày 01/3/2016.

Từ khóa: Thông tư 01/2016/TT-BTNMT

2.962

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
301673