Tên thành viên

Mật khẩu


Thông tư 01-TT/TKV năm 1958 giải thích Nghị định 403-NĐ/LB về sửa đổi chế độ miễn bưu phí thư quân nhân và thương binh do Bộ Giao Thông và Bưu Điện ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 01-TT/TKV   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông và Bưu điện   Người ký: Nguyễn Hữu Mai
Ngày ban hành: 03/01/1958   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/01/1958   Số công báo: Số 2
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


65