Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 01-TT/TKV năm 1958 giải thích Nghị định 403-NĐ/LB về sửa đổi chế độ miễn bưu phí thư quân nhân và thương binh do Bộ Giao Thông và Bưu Điện ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01-TT/TKV   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông và Bưu điện   Người ký: Nguyễn Hữu Mai
Ngày ban hành: 03/01/1958   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/01/1958   Số công báo: Số 2
      Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư 01-TT/TKV

89