• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BKH-BCN-BTC hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư xây dựng công trình điện ngoài hàng rào do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp - Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BKH-BCN-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2002/TTLT-BKH-BCN-BTC   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính   Người ký: Hoàng Trung Hải, Trần Văn Tá, Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 06/08/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/09/2002   Số công báo: Số 44
Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/08/2002, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp - Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BKH-BCN-BTC hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư xây dựng công trình điện ngoài hàng rào.

Hồ sơ gốc theo quy định, bao gồm:

- Bản sao Giấy phép đầu tư.

- Phương án cấp điện được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

- Văn bản thoả thuận tuyến.

- Văn bản cấp đất, hợp đồng thuê đất có liên quan trực tiếp tới đường dây và trạm.

- Thiết kế kỹ thuật được duyệt.

- Bản vẽ hoàn công công trình.

- Phần công trình bàn giao đã quyết toán và được kiểm toán của một Công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

- Bản đăng ký tỷ lệ khấu hao hoặc thời gian khấu hao tài sản cố định đã được cơ quan Tài chính chấp nhận.

Từ khóa: Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BKH-BCN-BTC

332

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6976