• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh niên


 

Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT-BVCSTE-BVHTT-TƯĐTN hướng dẫn Chỉ thị 03/2000/CT-TTg về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em do Ủy ban bảo vệ chăm sóc trẻ em - Bộ Văn hóa thông tin -Đòan thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT-BVCSTE-BVHTT-TƯĐTN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2000/TTLT-BVCSTE-BVHTT-TƯĐTN   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin, Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh   Người ký: Đào Ngọc Dung, Phùng Ngọc Hùng, Vy Trọng Toán
Ngày ban hành: 05/07/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/09/2000   Số công báo: Số 36
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/07/2000, Ủy ban bảo vệ chăm sóc trẻ em - Bộ Văn hóa thông tin -Đòan thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ban hành Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT-BVCSTE-BVHTT-TƯĐTN hướng dẫn Chỉ thị 03/2000/CT-TTg về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em.

Cấp Trung ương:

- Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, Bộ văn hoá – Thông tin, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và cơ quan thông tấn, báo chí, thông tin đại chúng mở các chuyên mục phổ biến các hình thức vui chơi giải trí, hướng dẫn những trò chơi, đồ chơi có ích cho sự phát triển lành mạnh của trẻ em; tổ chức tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em,  phê phán các tác phẩm văn học, truyện tranh, đồ chơi, trò chơi, các hình thức vui chơi giải trí ảnh hưởng xấu đến trẻ em. Không đưa các thông tin có hại cho trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới các hình thức quảng cáo, văn hoá nghệ thuật và hoạt động thể dục thể thao.

- Bộ văn hoá – Thông tin, Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ, ngành liên quan chỉ đạo các địa phương tổ chức các cuộc thi kể chuyện sách, thi vẽ tranh, thi văn nghệ, thi làm đồ chơi, trò chơi, thi sáng tác văn học nghệ thuật, tổ chức triển lãm, hoạt động thư viện dành cho trẻ em; tham gia hỗ trợ các giải thưởng cho các hội thi, cuộc thi, hoạt động: Hội khoẻ Phù Đổng, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ; thi tuyên truyền măng non, thi chương trình rèn luyện đội viên, Hội thi văn hoá, thể thao gia đình… phối hợp với Ủy ban Thể dục Thể thao và các ngành, đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng đi đôi với đào tạo tài năng trẻ, tạo cơ sở cho các em nâng cao thể chất; thực hiện có hiệu quả Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ.

- Bộ Văn hoá – Thông tin phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Thể dục Thể thao, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đưa nội dung hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, du lịch, trại hè… vào hệ thống các trường phổ thông; phát triển chương trình giáo dục nếp sống văn minh và xây dựng gia đình văn hoá, chú trọng việc giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống văn hoá, ý thức bảo vệ di sản văn hoá dân tộc, ý thức pháp luật, qua đó, góp phần vào việc giáo dục toàn diện cho trẻ em. Giới thiệu tinh hoa văn hoá thế giới phù hợp với từng lứa tuổi trẻ em.

Từ khóa: Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT-BVCSTE-BVHTT-TƯĐTN

229

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
17067