• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng

Văn bản pháp luật về Quản lý vay trả nợ nước ngoài

Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tải về Thông tư 03/2016/TT-NHNN
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2016/TT-NHNN   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 26/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/03/2016   Số công báo: Từ số 239 đến số 240
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Ngân hàng nhà nước quy định phải thực hiện đăng ký đối với các khoản vay sau:

- Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài.

- Khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của Khoản vay là trên 01 (một) năm.

- Khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời Điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp Bên đi vay hoàn thành việc trả nợ Khoản vay trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ thời Điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

Đi kèm với đó thì trong những khoảng thời gian xác định theo khoản vay thì các bên phải có nghĩa vụ đăng ký theo quy định là:

- Đối với các Khoản vay quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 03/2016, thời hạn Khoản vay được xác định từ ngày dự kiến rút vốn đầu tiên đến ngày dự kiến trả nợ cuối cùng trên cơ sở các quy định tại thỏa thuận vay nước ngoài.

- Đối với các Khoản vay quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 03/2016, thời hạn Khoản vay được xác định từ ngày rút vốn đầu tiên đến ngày dự kiến trả nợ cuối cùng trên cơ sở các quy định tại thỏa thuận vay nước ngoài, thỏa thuận gia hạn vay nước ngoài.

- Đối với các Khoản vay quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư 03/2016, thời hạn Khoản vay được xác định từ ngày rút vốn đầu tiên đến ngày dự kiến trả nợ cuối cùng.

- Ngày rút vốn quy định tại Điều này là ngày giải ngân tiền vay đối với các Khoản vay giải ngân bằng tiền, ngày thông quan hàng hóa đối với các Khoản vay dưới hình thức thuê tài chính nước ngoài phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, chi tiết về hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện hay thay đổi khoản vay được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 03/2016/TT-NHNN.

Thông tư 03/2016/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2016 và các Thông tư 04/2004/TT-NHNN, Thông tư 25/2014/TT-NHNN sẽ hết hiệu lực.

Từ khóa: Thông tư 03/2016/TT-NHNN

6.362

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
281778