Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 05/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 26/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/2016/TT-BLĐTBXH   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 28/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/06/2016   Số công báo: Từ số 395 đến số 396
Lĩnh vực Trật tự an toàn xã hội, Chính sách xã hội, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn nguồn kinh phí cho việc trợ cấp, phụ cấp ưu đãi nghề

Thông tư 05/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 26/2016/NĐ-CP về chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Nội dung chủ yếu tại Thông tư 05/2016 là hướng dẫn về nguồn kinh phí sử dụng để trợ cấp, phụ cấp tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, nguồn kinh phí để sử dụng cho việc chi trả trợ cấp, phụ cấp sẽ lấy từ các nguồn sau:

  • Nguồn kinh phí trực tiếp được thu tại đơn vị đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.
  • Nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn cung ứng dịch vụ, lao động xã hội; nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý và nguồn kinh phí khác đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.
  • Nguồn từ ngân sách nhà nước theo dự toán ngân sách hàng năm và nguồn kinh phí hợp pháp khác đối với đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên.

Nếu có điều chỉnh tăng thêm về lương cơ sở hay kinh phí thì sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành. Trong năm 2016, các Bộ, ngành trung ương và địa phương hướng dẫn, xét duyệt, tổng hợp báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện dựa trên nhu cầu cải cách tiền lương và theo các hướng dẫn xác định nhu cầu, kinh phí thực hiện điều chỉnh lương cơ sở 2016.

Ngoài ra, Thông tư 05 còn hướng dẫn việc xác định các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn để các đối tượng nhận trợ cấp, hỗ trợ xác định và nhận mức hỗ trợ theo vùng mà đối tượng đang sinh sống.

Thông tư 05/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2016 và đồng thời bãi bỏ Thông tư liên tịch 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC.

Từ khóa: Thông tư 05/2016/TT-BLĐTBXH , Thong tu 05/2016/TT-BLDTBXH , Thông tư 05 , Thông tư 05 , Thong tu 05 2016 , Thong tu 05 2016

2,934