Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Nội vụ - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ   Người ký: Trần Văn Tuấn, Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 06/06/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/06/2011   Số công báo: Từ số 389 đến số 390
Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư liên tịch 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT , Thong tu lien tich 06/2011/TTLT-BNV-BGDDT , Thông tư liên tịch 06 , Thông tư liên tịch 06 , Thong tu lien tich 06 2011 , Thong tu lien tich 06 2011

1,344