Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 07/1998/TTLT-BTC-BTS hướng dẫn Quyết định 358/TTg ưu đãi thuế đối với hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ do Bộ Tài chính và Bộ Thuỷ sản ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/1998/TTLT-BTC-BTS   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ sản   Người ký: Nguyễn Thị Hồng Minh, Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 10/01/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/03/1998   Số công báo: Số 9
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/01/1998, Bộ Tài chính và Bộ Thuỷ sản ban hành Thông tư liên tịch 07/1998/TTLT-BTC-BTS hướng dẫn Quyết định 358/TTg ưu đãi thuế đối với hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ.

Những trường hợp sau đây không thuộc đối tượng được ưu đãi thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này:

- Khai thác hải sản tại các vùng biển khác, ngoài phạm vi vùng biển xa bờ.

Trường hợp, cơ sở khai thác hải sản vừa có tàu thuyền hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ, vừa có tàu thuyền hoạt động khai thác hải sản tại vùng biển khác thì phải hạch toán riêng kết quả kinh doanh ở từng nơi.

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ khác (xây dựng, vận tải,...) ngoài hoạt động khai thác hải sản.

107