• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Đơn vị sự nghiệp công lập

 

Thông tư liên tịch 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ   Người ký: Nguyễn Thiện Nhân, Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 15/04/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/05/2009   Số công báo: Từ số 227 đến số 228
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư liên tịch 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV

993

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
87326