• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật bảo vệ môi trường

 

Thông tư 08/2010/TT-BTNMT quy định việc xây dựng báo cáo môi trường quốc gia, báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh do Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Thông tư 08/2010/TT-BTNMT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/2010/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 18/03/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/04/2010   Số công báo: Từ số 147 đến số 148
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư 08/2010/TT-BTNMT

583

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
102854