• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/2016/TT-BGDĐT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 05/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/04/2016   Số công báo: Từ số 289 đến số 290
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 05/4/2016.

Quy chế ban hành kèm Thông tư 10 áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo đó quy định cụ thể những vấn đề sau:

- Các nhiệm vụ và quyền của sinh viên, các hành vi sinh viên không được làm.

- Nội dung, hình thức, trình tự thủ tục khen thưởng và kỷ luật sinh viên.

- Nội dung công tác sinh viên như: tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền; quản lý sinh viên; hỗ trợ và dịch vụ sinh viên.

- Hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên.

Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 23/5/2016 thay thế những quy định về sinh viên và công tác sinh viên tại Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT.

Từ khóa: Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT

5.107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
308413