• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Thông tư 111/2008/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 82/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 111/2008/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 111/2008/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 24/11/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/12/2008   Số công báo: Từ số 626 đến số 627
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/11/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 111/2008/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 82/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước như sau:

1. Bổ sung vào Phần III - Tổ chức thực hiện của Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước nội dung sau:

“Đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước phát sinh trong năm 2007 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 70/2001/TT-BTC ngày 24/08/2001 của Bộ Tài chính”

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Từ khóa: Thông tư 111/2008/TT-BTC

243

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
81924