• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 119/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 119/2015/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 119/2015/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 12/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/09/2015   Số công báo: Từ số 987 đến số 988
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước 2002, ngày 12/08/2015, BTC đã ban hành Thông tư 119/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nội dung Thông tư này hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập theo Quyết định 601/QĐ-TTg.

 Đối tượng điều chỉnh

+ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

+ Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các ngân hàng thương mại đủ điều kiện được nhận ủy thác cho vay từ Quỹ  theo quy định tại Điều 6 Quyết định 601/QĐ-TTg;

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

 Vốn hoạt động của Quỹ

Vốn điều lệ của Quỹ do ngân sách nhà nước cấp là 2.000 tỷ đồng. Lộ trình cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định 601/QĐ-TTg.

Nguyên tắc trích lập quỹ dự phòng rủi ro:

+ Để bù đắp các tổn thất không thu hồi được vốn đã ủy thác cho bên nhận ủy thác của Quỹ;

+ Mức trích lập quỹ dự phòng rủi ro được xác định bằng 0,75%/năm tính trên tổng dư nợ thực tế cuối năm;

+ Khoản trích lập quỹ dự phòng rủi ro được tính vào chi phí của Quỹ. Cuối năm, nếu không sử dụng hết quỹ dự phòng rủi ro, số dư của quỹ được chuyển sang năm tiếp theo.

Số tiền thu hồi được từ các khoản ủy thác cho vay đã được xử lý rủi ro được hạch toán vào thu nhập khác của Quỹ theo quy định về kế toán;

+ Thời điểm trích lập quỹ dự phòng rủi ro là cuối kỳ kế toán năm.

Thông tư 119/2015/TT-BTC này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015 và áp dụng từ năm tài chính 2015.

Từ khóa: Thông tư 119/2015/TT-BTC

577

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
289436