• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông tư 12/2009/TT-BTNMT quy định xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Thông tư 12/2009/TT-BTNMT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2009/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành: 17/08/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 02/09/2009   Số công báo: Từ số 427 đến số 428
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/8/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 12/2009/TT-BTNMT quy định xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường”.

Thông tư này quy định về nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường”.

Nguyên tắc xét tặng Kỷ niệm chương

1. Kỷ niệm chương được tặng một lần, không truy tặng.

2. Việc xét tặng Kỷ niệm chương phải thực hiện đúng pháp luật, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai.

3. Việc xét tặng Kỷ niệm chương được tiến hành hàng năm.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2009 và thay thế Quyết định số 203/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Kỷ niệm chương và xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường”.

Từ khóa: Thông tư 12/2009/TT-BTNMT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
93679