Tên thành viên

Mật khẩu


Thông tư 120-TTg năm 1957 giải thích và bổ sung chính sách phân định thành phần giai cấp ở nông thôn do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 120-TTg   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Kế Toại
Ngày ban hành: 30/03/1957   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/04/1957   Số công báo: Số 13
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


59