• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/2014/TTLT-BTC-BTP   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thúy Hiền
Ngày ban hành: 27/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/03/2014   Số công báo: Từ số 245 đến số 246
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP

7.964

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
220705