Tên thành viên

Mật khẩu


Thông tư 14-TT năm 1959 hướng dẫn áp dụng chế độ thuốc men cho học sinh các trường đại học và chuyên nghiệp khi bị ốm đau do Bộ Giáo Dục ban hành.

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 14-TT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục   Người ký: Nguyễn Văn Huyên
Ngày ban hành: 20/05/1959   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/06/1959   Số công báo: Số 21
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


59