• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước

Văn bản pháp luật về Tài sản công của cơ quan

Thông tư 144/2017/TT-BTC về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 144/2017/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/02/2018   Số công báo: Từ số 379 đến số 380
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Đây là điểm mới được đề cập tại Thông tư 144/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

 

Theo đó, khi đăng ký mua tài sản công theo hình thức niêm yết giá, người đăng ký phải đặt trước một khoản tiền với mức tối thiểu là 10% và tối đa là 20% giá bán tài sản niêm yết.

Khoản tiền cụ thể được quyết định bởi người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ bán tài sản công. Nếu đăng ký nhưng không mua thì được trả lại tiền, trừ các trường hợp sau đây:

  • Từ chối mua tài sản sau khi được xác định là người được quyền mua tài sản;

  • Được quyền mua tài sản nhưng không ký hợp đồng mua tài sản trong thời hạn quy định;

  • Đã ký hợp đồng nhưng không thanh toán tiền mua tài sản hoặc đã thanh toán nhưng không nhận tài sản;

  • Thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 26 Nghị định 151/2017/NĐ-CP nhưng vẫn đăng ký mua tài sản.

Thông tư 144/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/02/2018 và được áp dụng từ ngày 01/01/2018.

Từ khóa: Thông tư 144/2017/TT-BTC

3.314

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370100