Tên thành viên

Mật khẩu


Thông tư liên tịch 147/1999/TTLT/BTC-BTCCBCP về việc bàn giao nhiệm vụ, nhân sự và biên chế của hệ thống Tổng cục Đầu tư phát triển sang các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước, Quỹ hỗ trợ phát triển do Bộ Tài chính - Ban Tổ chức,cán bộ Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Số hiệu: 147/1999/TTLT/BTC-BTCCBCP   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Quang Trung, Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 20/12/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/01/2000   Số công báo: Số 4
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


75