• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hộ tịch


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật Hộ tịch

Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Thông tư 15/2015/TT-BTP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/2015/TT-BTP   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành: 16/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/01/2016   Số công báo: Từ số 47 đến số 48
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/11 vừa qua, căn cứ Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 15/2015/TT-BTP để hướng dẫn một số nội dung trong Luật Hộ tịch.

Thông tư 15/2015/TT-BTP này quy định về việc ủy quyền đăng ký hộ tịch; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý các giấy tờ hộ tịch; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả đăng ký hộ tịch, đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam; ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh đã được đăng ký ở nước ngoài; đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh; chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con; kết hợp giải quyết việc đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con.

Theo Thông tư 15/2015 này, các hồ sơ yêu cầu đăng ký hộ tịch do cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận trước ngày 01/01/2016 mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục được giải quyết theo quy định pháp luật có hiệu lực vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ và được sử dụng biểu mẫu hộ tịch tương ứng được ban hành kèm theo các văn bản sau đây:

- Thông tư 08.a/2010/TT-BTP

- Thông tư 16.a /2010/TT-BTP

- Thông tư 05/2012/TT-BTP

- Thông tư 09b/2013/TT-BTP

- Thông tư 02a/2015/TT-BTP

Thông tư 15/2015/TT-BTP sẽ có hiệu lực từ 02/01/2016.

Từ khóa: Thông tư 15/2015/TT-BTP

119.927

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
292654