• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Thông tư về Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành năm 2018

Thông tư 15/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/2018/TT-NHNN   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam   Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 18/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/07/2018   Số công báo: Từ số 761 đến số 762
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 15/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.

 

Theo đó, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.

Đặc biệt, kiểm soát nội bộ hoạt động mua trái phiếu phát hành với mục đích thực hiện các chương trình thuộc lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro theo đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm phát hiện các rủi ro, vi phạm pháp luật và đảm bảo khả năng thu hồi tiền gốc, lãi trái phiếu.

Đối với các hợp đồng mua trái phiếu được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng tiếp tục thực hiện nội dung hợp đồng đã ký kết hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng phù hợp với quy định của Thông tư này.

Thông tư 15/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 02/8/2018.

Từ khóa: Thông tư 15/2018/TT-NHNN

472

Thành viên
Đăng nhập bằng Google