• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông tư liên tịch 16/2001/TTLT-BTC-BVGCP về việc thu, quản lý và sử dụng tiền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả do Bộ Tài chính - Ban vật giá Chính phủ ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 16/2001/TTLT-BTC-BVGCP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/2001/TTLT-BTC-BVGCP   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Ngọc Vinh, Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 21/03/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/04/2001   Số công báo: Số 16
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/3/2001, Bộ Tài chính - Ban vật giá Chính phủ ban hành Thông tư 16/2001/TTLT-BTC-BVGCP về việc thu, quản lý và sử dụng tiền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả. Cụ thể,

Phạm vi áp dụng của Thông tư này là toàn bộ số tiền thu được từ việc áp dụng các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 8 Nghị định số 44/2000/NĐ-CP ngày 1 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá cả (sau đây gọi tắt là Nghị định số 44/2000/NĐ-CP) do các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả phát hiện và xử lý.

Các khoản thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả bao gồm:

- Tiền phạt do các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả nộp theo quyết định xử phạt hoặc quyết định xử lý khiếu nại (nếu có) của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Nghị định số 44/2000/NĐ-CP và Thông tư số 04/2000/TT-BVGCP ngày 15 tháng 11 năm 2000 của Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định số 44/2000/NĐ-CP ngày 1 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá cả;

- Tiền thu hồi tiền trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hoá, tiền hỗ trợ để thực hiện chính sách giá do khai man, khai khống hồ sơ chứng từ mà có được; tiền trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hoá, tiền hỗ trợ để thực hiện chính sách giá đã sử dụng sai mục đích;

- Tiền truy thu các khoản tiền phải nộp theo quy định để thực hiện chính sách giá đã trốn nộp;

- Tiền chênh lệch giá bị thu hồi do thực hiện giá sai so với quy định của Nhà nước.

Từ khóa: Thông tư liên tịch 16/2001/TTLT-BTC-BVGCP

196

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
47524