• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Thông tư 175/2013/TT-BTC quy định áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 175/2013/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 175/2013/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/12/2013   Số công báo: Từ số 909 đến số 910
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Thông tư 175/2013/TT-BTC quy định áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Áp dụng quản lý rủi ro trong điều tra, thanh tra và các hoạt động nghiệp vụ khác

+ Việc áp dụng quản lý rủi ro trong điều tra, thanh tra và tiến hành các hoạt động nghiệp vụ khác trong quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh bao gồm việc cung cấp danh sách đối tượng trọng điểm, cung cấp, chia sẻ thông tin nghiệp vụ và các thông tin khác có liên quan để điều tra, thanh tra và tiến hành các hoạt động nghiệp vụ khác trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cụ thể:

- Cung cấp danh sách doanh nghiệp trọng điểm vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế;

- Cung cấp danh mục rủi ro hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Cung cấp danh sách các đối tượng rủi ro (hồ sơ rủi ro) trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

- Cung cấp các sản phẩm thông tin nghiệp vụ hải quan

- Chia sẻ hồ sơ doanh nghiệp, thông tin vi phạm và các thông tin khác có liên quan.

+ Đơn vị, công chức hải quan các cấp có trách nhiệm triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo thông tin được cung cấp, thực hiện các chương trình kế hoạch áp dụng quản lý rủi ro của ngành Hải quan; được quyền khai thác, sử dụng các thông tin phù hợp với quy định của pháp luật và Thông tư này để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.

+ Cơ quan hải quan xây dựng cơ chế đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong việc quản lý, cung cấp, khai thác, sử dụng, cập nhật phản hồi thông tin và trách nhiệm tiến hành các biện pháp nghiệp vụ theo thông tin được cung cấp trong quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Từ khóa: Thông tư 175/2013/TT-BTC

643

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
214803