Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/2016/TT-BLĐTBXH   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 01/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/11/2016   Số công báo: Từ số 1155 đến số 1156
      Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn xác định Quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động (NLĐ) và người quản lý công ty (QLCT):

Công ty căn cứ vào lợi nhuận hằng năm và mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch để xác định quỹ tiền thưởng, phúc lợi của NLĐ và QLCT. Cụ thể:

Đối với Người lao động: (Gồm quỹ tiền thưởng, phúc lợi - Gọi tắt là Quỹ)

  • Lợi nhuận thực hiện = Kế hoạch ->  Quỹ tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NLĐ;
  • Lợi nhuận thực hiện > Kế hoạch -> Quỹ = Quỹ (kế hoạch) + 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch (nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NLĐ)
  • Lợi nhuận thực hiện < Kế hoạch -> Quỹ tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NLĐ x tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

Đối với Người quản lý Công ty: (Quỹ thưởng)

  • Lợi nhuận thực hiện Kế hoạch -> Quỹ thưởng của người quản lý tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách;
  • Lợi nhuận thực hiện < Kế hoạch -> Quỹ thưởng của người quản lý tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/10/2016.

Từ khóa: Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH

4,647