• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước

Văn bản pháp luật về Kiểm toán nhà nước

 

Thông tư liên tịch 297/1998/TTLT-KTNN-BTC về chế độ trang phục đối với cán bộ thuộc hệ thống kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước - Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 297/1998/TTLT-KTNN-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 297/1998/TTLT-KTNN-BTC   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước   Người ký: Bùi Hải Ninh, Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 16/07/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/10/1998   Số công báo: Số 29
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/07/1998, Kiểm toán Nhà nước - Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 297/1998/TTLT-KTNN-BTC về chế độ trang phục đối với cán bộ thuộc hệ thống kiểm toán Nhà nước.

QUẢN LÝ KINH PHÍ

1. Lập dự toán: Căn cứ vào số lượng đối tượng được cấp trang phục, số lượng và chủng loại trang phục đến niên hạn và giá cả hàng hiện bán, hàng năm Kiểm toán Nhà nước lập dự toán kinh phí mua sắm trang phục theo chương loại, khoản mục tương ứng của mục lục ngân sách Nhà nước, gửi Bộ Tài chính.

2. Cấp kinh phí:

Hàng năm, căn cứ hợp đồng mua sắm trang phục đã được ký kết giữa Kiểm toán Nhà nước với các đơn vị cung cấp trang phục, Bộ Tài chính cấp kinh phí đầy đủ, kịp thời cho Kiểm toán Nhà nước thực hiện việc mua sắm trang phục. Trường hợp Kiểm toán Nhà nước thực hiện mua sắm trang phục cho toàn hệ thống, nếu giá trị hợp đồng mua sắm lớn thì trước khi ký hợp đồng, Kiểm toán Nhà nước phải tổ chức đấu thầu theo đúng quy định hiện hành.

Từ khóa: Thông tư liên tịch 297/1998/TTLT-KTNN-BTC

204

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
41889