• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật đo đạc và bản đồ

Văn bản pháp luật về Địa giới đơn vị hành chính

 

Thông tư 32/2015/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bình Thuận do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Thông tư 32/2015/TT-BTNMT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 32/2015/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Ngày ban hành: 30/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/09/2015   Số công báo: Từ số 963 đến số 964
Lĩnh vực: Đất đai, Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Nghị định 21/2013/NĐ-CP, Ngày 30/06/2015, Thông tư 32/2015/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bình Thuận.

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bình Thuận.

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội Phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bình Thuận được chuẩn hóa từ địa danh thống kê trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 Hệ VN-2000.

Thông tư 32/2015/TT-BTNMTnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/08/2015.

Từ khóa: Thông tư 32/2015/TT-BTNMT

558

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287263