• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 38/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tải về Thông tư 38/2016/TT-BLĐTBXH
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 38/2016/TT-BLĐTBXH   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 25/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/02/2017   Số công báo: Từ số 151 đến số 152
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động   Tình trạng: Đã biết

Thông tư 38/2016/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là Quỹ).

 

Theo đó, Bộ quy định:

 • Quỹ thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động, trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, người quản lý tối đa là 730.000 đồng/người/tháng; 
  Chế độ ăn giữa ca thực hiên theo hướng dẫn tại Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH.
 • Quỹ xây dựng quyết định thang lương, bảng lương và thực hiện chuyển xếp lương cho người lao động, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Lao độngNghị định 49/2013/NĐ-CP; Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH;
 • Khi xác định mức tiền lương bình quân của người lao động theo Điều 6 Thông tư này, Quỹ được loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, tổng doanh thu trừ tổng chi phí trong năm.

Xem chi tiết tại Thông tư 38/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Từ khóa: Thông tư 38/2016/TT-BLĐTBXH

573

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
338949