• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


Văn bản pháp luật về Chứng chỉ hành nghề

Thông tư 41/2015/TT-BYT sửa đổi Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tải về Thông tư 41/2015/TT-BYT
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 41/2015/TT-BYT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 16/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/11/2015, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 41/2015/TT-BYT để sửa đổi Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, Thông tư 41/2015 đã bổ sung thêm quy định về thủ tục điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và thủ tục về đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Thông tư 41/2011.

Về hồ sơ, Thông tư 41/2015 này đã có liệt kê cụ thể một số loại tài liệu cần có như các loại tài liệu là “văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn”, các loại “giấy tờ xác nhận quá trình thực hành”.

Bên cạnh đó, Thông tư 41/2015 cũng bổ sung thêm 1 loại giấy tờ trong hồ sơ là giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Một nội dung mới của Thông tư 41/2015 là quy định về “phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề”. Nội dung này được bổ sung thành điều 7a của Thông tư 41/2011.

Thông tư 41/2015 này cũng bổ sung các quy định, yêu cầu, điều kiện về phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng thành điều 25a của Thông tư 41/2011.

Thông tư 41/2015/TT-BYT này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2016.

Từ khóa: Thông tư 41/2015/TT-BYT

20.838

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
299949