• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 47/2015/TT-BLĐTBXH   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 16/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/01/2016   Số công báo: Từ số 83 đến số 84
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/11 vừa qua, căn cứ Bộ luật lao động 2012, Nghị định 05/2015/NĐ-CP, Bộ LĐTBXH đã ban hành Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH để hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong quan hệ lao động.

Thông tư có một số nội dung chính sau:

 • Ban hành mẫu giấy ủy quyền ký kết HĐLĐ. Theo đó, trường hợp NSDLĐ không trực tiếp giao kết HĐLĐ mà ủy quyền cho người thứ ba thì mẫu giấy ủy quyền phải thực hiện theo mẫu số 1 ban hành kèm Thông tư 47/2015 này.
 • Cách ghi tiền lương trong HĐLĐ. Theo quy định của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH thì tiền lương trong HĐLĐ phải có thông tin về cả 3 khoản:
 • Mức lương theo công việc. Đối với người hưởng lương khoán, lương theo sản phẩm thì phải ghi mức lương khoán hoặc mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm.
 • Phụ cấp lương: bao gồm các khoản phụ cấp mà các bên đã thỏa thuận.
 • Các khoản bổ sung khác mà các bên đã thỏa thuận.

Đối với các chế độ và phúc lợi khác thì ghi thành mục riêng trong HĐLĐ.

 • Cho thôi việc nhiều NLĐ: NSDLĐ phải gửi thông báo cho Sở LĐTBXH trước trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày cho thôi việc từ 2 NLĐ trở lên vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ và lý do kinh tế.
 • Trợ cấp thôi việc: trường hợp NLĐ làm việc cho NLĐ với nhiều HĐLĐ kế tiếp nhau thì thời gian làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc theo các HĐLĐ. Trường hợp ở HĐLĐ cuối cùng NLĐ bị sa thải thì chỉ thời gian làm việc ở HĐLĐ cuối NLĐ sẽ không được nhận trợ cấp. Thời gian làm việc ở các HĐLĐ trước đó vẫn được nhận trợ cấp thôi việc như bình thường.
 • Nội quy lao động: NSDLĐ sử dụng dưới 10 người thì không phải đăng ký nội quy lao động; trường hợp này, nếu NSDLĐ có ban hành nội quy thì hiệu lực của nội quy đó do NSDLĐ quyết định; trường hợp không có nội quy thì các vấn đề về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất sẽ được thỏa thuận và ghi trong HĐLĐ.
 • Đối với các HĐLĐ, thỏa ước lao động, nội quy lao động, các quy chế và những thỏa thuận hợp pháp khác đã giao kết, ban hành mà có lợi hơn cho NLĐ thì tiếp tục thực hiện. Những quy định, thỏa thuận không phù hợp với Thông tư này thì phải rà soát, sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Đồng thời, Thông tư này cũng quy định về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đối với người lao động.

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH này có hiệu lực từ 01/01/2016, thay thế Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH.

Từ khóa: Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH

18.287

Thành viên
Đăng nhập bằng Google