• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật kinh doanh bảo hiểm

Văn bản pháp luật về Đại lý bảo hiểm

Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 50/2017/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 50/2017/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 15/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/06/2017   Số công báo: Từ số 451 đến số 452
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Đây là nội dung mới được bổ sung tại Thông tư 50/2017/TT-BTC quy định chi tiết Nghị định 73/2016/NĐ-CP về hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm (BH).

 

Theo đó, Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với mức phí BH thuần do Bộ Tài chính công bố đối với các sản phẩm BH thuộc nghiệp vụ BH xe cơ giới để xác định phí BH. Cụ thể:

 • Mức phí BH thuần là mức phí đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết với bên mua BH, tương ứng với điều kiện và trách nhiệm BH cơ bản của doanh nghiệp BH phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài; được xác định trên số liệu thống kê của doanh nghiệp BH .
 • Mức phí BH thuần chưa bao gồm các chi phí sau:
  • Các khoản thuế giá trị gia tăng;
  • Khoản đóng góp từ các doanh nghiệp BH phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường BH;
  • Các khoản trích lập bắt buộc theo quy định pháp luật;
  • Chi hoa hồng BH;
  • Chi phí khác hoạt động kinh doanh BH, chi phí quản lý doanh nghiệp và lợi nhuận dự kiến.

Thông tư 50/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

Từ khóa: Thông tư 50/2017/TT-BTC

11.723

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
324551